Abetare Shqip - Shkronja L

Abetare ShqipAbetare shqip
Shkronja L


L e madhe e shtypit, l e vogël e shtypit!

Shkronja L është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës
shqipe dhe shkronja e gjashtëmbëdhjetë e alfabetit të saj.

Abetare shqip


Luani ia bën

Abetare shqipAbetare shqipLuani është një kafshë e egër gjitare, e madhe e  mishngrënëse, me lesh të
shkurtër e të verdhë, me një tufë qimesh në fund të bishtit (dhe te mashkulli me
një kreshtë a kurorë qimesh të gjata në qafë e rreth  kokës), që ndodhet në
disa vise të Afrikës dhe Azisë. Mbahet si kafsha më e fortë në përleshje
me të tjerat. Mbreti i xhunglës.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment