Abetare Shqip - Shkronja G

Abetare ShqipAbetare shqip


Shkonja G

G e madhe e shtypit, g e vogël e shtypit!

Shkronja G është shkronja e dhjetë e alfabetit
shqip dhe një nga bashkëtingëlloret e gjuhës
shqipe që shënon këtë bashkëtingëllore. 

abetare shqip

Gomari ia bën

Abetare shqip

Gomari

abetare shqip

Gomari

Gomari është një kafshë njëthundrake, që mbahet në
shtëpi për ngarkesë, me trup me të vogël se kali, me
kokë të madhe, me veshë të gjatë dhe me qime
zakonisht në ngjyrë të hirtë. 
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment