Abetarja shqip - Shkronja ZH

Abetarja shqip
Shkronja ZH


ZH e madhe e shtypit, zh e vogël e shtypit!
Shkronja ZH është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe
shkronja e tridhjetegjashtë e alfabetit të saj. Është shkronja e funditZhapiku është një zvarranik i vogël, me trup të zgjatur e në ngjyrë
të murrme, me katër këmbë të shkurtra dhe me bisht të gjatë.


Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment