Abetare Shqip - Shkronja Y

Abetare ShqipAbetare Shqip

Shkronja Y


Y e madhe e shtypit, y e vogël e shtypit!
Një nga zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e  tridhjetekatër
e alfabetit të saj, e cila shënon këtë zanore.


Abetare Shqip


Abetare ShqipAbetare ShqipYlli i detit është një kafshë deti me trup të shtypur,
që ka pesë ose më shumë rreze.Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________


No comments:

Post a Comment