Abetare Shqip - Shkronja X

Abetare ShqipAbetare Shqip

Shkronja X


X e madhe e shtypit, x e vogël e shtypit!

Shkronja X është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe
shkronja e tridhjetedytë e alfabetit të saj.


Abetare Shqip


Xixëllonja bën

Abetare Shqip

Abetare Shqip


Xixëllonja është kandërr e vogël; e murrme, me trup të shtypur
e cila e ka pjesën e fundit të barkut të verdhë dhe ndrit
si një xixë që ndizet e shuhet natën në fillim të verës.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment