Abetare Shqip - Shkronja U

Abetare Shqip
Abetare Shqip
Shkronja U

U e madhe e shtypit, u e vogël e shtypit!

Shkronja U është një nga zanoret e gjuhës shqipe
dhe shkronja e tridhjetë e alfabetit të saj.


Abetare ShqipUjku ia bën

Abetare ShqipAbetare ShqipUjku është kafshë e egër mishngrënëse, e ngjashme me
qenin, me qime të përhime në të verdheme, me veshë
të drejtë e me majë, që sulmon shpesh bagëtitë.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________


No comments:

Post a Comment