Abetare Shqip - Shkronja TH

Abetare ShqipAbetare Shqip
Shkronja Th


TH e madhe e shtypit, th e vogël e shtypit!

Shkronja TH është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe
shkronja e njëzetenëntë e alfabetit të saj.Abetare Shqip


Abetare ShqipAbetare ShqipThëllëza është zog i madh sa një pëllumb, zakonisht me ngjyrë të
murrme në të përhime me sqep të kuq, që jeton në tufa
fushave e maleve dhe që këndon bukur.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment