Abetare Shqip - Shkronja T

Abetare Shqip
Abetare Shqip
Shkronja T


T e madhe e shtypit, t e vogël e shtypit!

Shkronja T është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe
shkronja e njëzetetetë e alfabetit të saj.


Abetare Shqip
Tigri ia bën

Abetare ShqipAbetare Shqip
Tigri është kafshë e madhe grabitqare e familjes së
maceve, me trup të gjatë e të mbuluar me qime të
verdha në të kuqe, me breza të zinj për së gjeri dhe me
bisht të gjatë, që jeton në Azi (kryesisht në Indi).
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment