Abetare Shqip - Shkronja RR

Abetare Shqip


Abetarja shqip

Shkronja RR

RR e madhe e shtypit, rr e vogël e shtypit!
Shkronja RR është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe
shkronja e njëzetepestë e alfabetit të saj, e cila shënon
këtë bashkëtingëllore.Abetarja shqip
Rrëqebulli ia bën

Abetarja shqipAbetarja shqip


Rrëqebulli është një kafshë e egër mishngrënëse e ngjashme
me macen, me trup deri një metër të gjatë, me qime të butë, të
dendur e me ngjyrë të murrme lara-lara, me veshë të
ngritur e me bisht të shkurtër.

Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________No comments:

Post a Comment