Abetare Shqip - Shkronja Q

Abetare ShqipAbetarja Shqip

Shkronja Q


Q e madhe e shtypit, q e vogël e shtypit!

Shkronja NJ ëshët një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe
dhe shkronja e njëzetetretë e alfabetit të saj.


Abetarja Shqip


Qeni ia bën

Abetarja ShqipAbetarja ShqipQeni është kafshë gjitare shtëpiake, mishngrënëse, me
trup mesatar, që ka nuhatje shumë të mirë, që afrohet
shpejt me njeriun dhe që mbahet për të ruajtur
shtëpinë, bagëtinë për gjah e për punë të tjera.


Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________No comments:

Post a Comment