Abetare Shqip - Shkronja F

Abetare ShqipAbetare shqip


Shkonja F

F e madhe e shtypit, f e vogël e shtypit!

Shkonja F është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës
shqipe dhe shkronja e nëntë e alfabetit të saj,
e cila shënon këtë bashkëtingëllore. Abetare shqip


Abetare shqip

Flutura
Abetare shqip

Flutura

Flutura është emërtim i përgjithshëm për disa lloje
kandrrash fluturuese, me katër krahë të mbuluar me luspa të
 imëta si pluhur, me ngjyra të ndryshme, me feçkë e brirthë për të
thithur dhe për të ndier, disa prej të cilave dëmtojnë bimëtAbetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________No comments:

Post a Comment