Abetare Shqip - Shkronja DH

Abetare Shqip  


Abetare shqip


Shkronja DH


DH e madhe e shtypit, dh e vogël e shtypit!

Shkronja DH është shkronja e gjashtë e abetares shqipe 
dhe një nga bashkëtingëlloret e alfabetit të gjuhës shqipe.Abetare shqip

Dhelpra ia bën  


Abetare shqip

Dhelpra
Abetare shqip

DhelpraDhelpra është kafshë gjitare grabitqare, e ngjashme me qenin e me
ujkun, me trup shumë të shkathët, me turi të mprehtë,
me bisht të gjatë e të dendur si shtëllungë, është
shumë dinake dhe e guximshme.Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment