Abetare Shqip - Shkronja I

Abetare Shqip


Abetare shqip


Shkronja I

 I e madhe e shtypit, i e vogël e shtypit!

Shkronja i është një nga zanoret e gjuhës shqipe
dhe shkronja e trembëdhjete e alfabetit të saj.


Abetare shqip

Iriqi ia bënAbetare shqip

Iriqi

Abetare shqip

Iriqi


Iriqi është një kafshë e vogël gjitare, që e ka trupin të
mbuluar nga sipër me gjemba të fortë dhe që mblidhet
si top për t’u mbrojtur nga rreziku.

Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________


No comments:

Post a Comment