Abetare Shqip - Shkronja K

Abetare ShqipAbetare shqip


Shkronja K

K e madhe e shtypit, k e vogël e shtypit!

Shkronja K është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe
dhe shkronja e pesëmbëdhjetë e alfabetit të saj.


Abetare shqip


Abetare shqip

Kaposhi
Kaposhi ia bën  


Abetare shqip

Kaposhi


Kaposhi është një shpend shtëpiak, me një lafshë të kuqe mbi kokë,
me pendë në ngjyra të ndryshme dhe me bisht të kthyer.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment