Abetare Shqip - Shkronja M

Abetare Shqip
Abetare shqip
Shkronja M

M e madhe e shtypit, m e vogël e shtypit!

Shkronja M është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe
dhe shkronja e tetëmbëdhjetë e alfabetit të saj.


Abetare shqip


Majmuni ia bën

Abetare shqipAbetare shqipMajmuni është kafshë gjitare që rron në pyjet tropikale dhe
që dy këmbët e para i ka më të gjata e mund t'i përdorë si duar.

Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment