Abetare Shqip - Shkronja HAbetare Shqipabetare shqip
Shkronja H

H e madhe e shtypit, h e vogël e shtypit!

Shkronja H është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës
shqipe dhe shkronja e dymbëdhjetë e alfabetit të saj.


abetare shqip


Hipopotami ia bën
Abetare shqip
Hipopotami


Abetare shqip
Hipopotami

Hipopotami është një kafshë e egër gjitare,
barngrënëse, me trup të madh e të rëndë me kokë
katërkëndëshe e me gojë të gjerë, me këmbë të shkurtra,
me lëkurë shumë të trashë, pa qime e të zeshkët, që rron
në Afrikë nëpër lumenj, liqene e moçale.
Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________


No comments:

Post a Comment