Abetare Shqip - Shkronja C

  Abetare Shqip Abetare Shqip


Shkronja C

C e madhe e shtypit, c e vogël e shtypit!

Shkronja C është shkronja e tretë e abetares shqipe 
dhe një nga bashkëtingëlloret e alfabetit të gjuhës shqipe.

Abetare Shqip

Cjapi ia bën  Abetare Shqip

Cjapi

Abetare Shqip

Cjapi


Cjapi është kafshë shtëpiake përtypëse me brirë e
me lesh të gjatë, të drejtë e të ashpër, mashkulli i dhisëAbetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________

No comments:

Post a Comment