Abetare Shqip - Shkronja NJ

Abetare Shqip


Abetarja shqip
Shkronja NJNJ e madhe e shtypit, nj e vogël e shtypit!

Shkonja NJ është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës
shqipe dhe shkronja e njëzetë e alfabetit të saj. 

Abetarja shqip


Abetarja shqip

Abetarja shqipNjila është një lloj peshku i ujërave të ëmbla, i ngjashëm me
krapin e me kokë të mprehtë si të ngjalës, me kurriz të murrmë,
me bark të bardhë e me pika, që e ka mishin të
shijshëm, por me shumë hala.

Abetare Shqip Online - Abetarja e Kafsheve
All Right Reserved ©
________________________________________________


No comments:

Post a Comment